Yad
Yanni
Yugo Ami
Yuhki Kuramoto
Yuriko Nakamura
Yuriko Nakamura & Norihiro Tsuru